Swap file

http://www.linux.fi/wiki/Swap-tiedosto

Seuraavassa luodaan juuriosioon swap-niminen, 256 Mt:n (262144 tavua (256 * 1024)) suuruinen swap-tiedosto: Luodaan oikeankokoinen tiedosto
dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=262144

Tehdään siitä swap-tiedosto
mkswap /swap

Asetetaan tiedosto käyttöön
swapon /swap

Jotta uusi swap-tiedosto tulisi käyttöön aina annettaessa komento swapon -a (eli käytännössä käynnistyksen yhteydessä), tulee fstabiin lisätä seuraava rivi:
/swap swap swap defaults 0 0

Swap-tiedoston voi poistaa käytöstä komennolla
swapoff /swap