Scripti arvontaan

Jos vaikka halutaan arpoa voittaja kymmenen arvan joukosta, niin se onnistuu esimerkiksi seuraavan scriptin avulla:

#!/bin/bash
if [ ! -t 0 ]; then x-terminal-emulator -e "$0"; exit 0; fi
echo Arvotaan arpajaisten voittoarpa
echo
echo Voittava arvan numero on $((1 + RANDOM % 10))
echo
read -n1 -r -p "Onnittelut voittajalle!..." key
echo bye

Jotta arvonasta jäisi myös kirjallinen dokumentti, niin silloin scriptiin kannattaa lisätä |tee seuraavalle riville:

echo Voittava arvan numero on $((1 + RANDOM % 10)) |tee voittava-arpa

 

 

 

 

 

 

Ehkä parempi tapa on tehdä scripti arvonnan osallituneiden listasta, eli ensin tehdään tekstitiedosto arvat.txt, jossa on arpojen numerot ja nimet

 

 

 

 

 

 

 

Scripti kuudelle voittajalle:
#!/bin/bash
if [ ! -t 0 ]; then x-terminal-emulator -e "$0"; exit 0; fi
echo Arvotaan arpajaisten voittoarvat
echo
echo Voittavien arpojen numerot ovat
shuf -n 6 arvat.txt
echo
read -n1 -r -p "Onnittelut voittajille!..." key
echo bye

Jotta arvonasta jäisi myös kirjallinen dokumentti, niin silloin scriptiin kannattaa lisätä |tee seuraavalle riville:

shuf -n 6 arvat.txt |tee kaikki-voittajat