Pohdintoja gravitaatiosta

Gravitaatio, tuo hassu voima, joka vetää massallisia kohteita toisiaan kohden, on askarruttanut ja askarruttaa edelleen meitä yksinkertaisia ihmisiä. Kun pohdin asiaa, niin mieleen on tullut kaksi mahdollista syytä gravitaatiolle – aika-avaruuden resonanssi ja itse aika. Itse miellän avaruuden kenttänä, koska kenttää voi kuvailla matemaattisten kaavojen avulla, vaikkakin laskelmat voivat olla melko monimutkaisia, kuten esimerkiksi Riemannin pinnoiksi kutsuttujen kohteiden laskelmat osoittavat.

Tietenkin jos laskelmiin otetaan mukaan myös aika, niin silloin laskelmat menevät niin monimutkaisiksi, että helmitaulun avulla laskeminen voi olla tuskallista. Kuitenkin perusidea pohdinnoissani on se, että avaruus itsessään resonoi ja massalliset kohteet vaimentavat tuota resonassia resonoimalla vastaresonanssia, jolloin avaruuden resonassin aallonharjan ja aallonpohjan välinen erotus pienenee, jonka johdosta syntyy tavallaan energiaputous, joka saa massalliset kohteet vetämään toisiaan kohden. Aika voisi myös aiheuttaa myös vastaavanlaisen energiaputouksen massallisten kohteiden välille, sillä ajan kulku on sitä hitaampaa, mitä suurempi massa on kyseessä.

Hyödyllisiä linkkejä aiheeseen liittyen:
The Riemann Hypothesis, Explained
https://www.youtube.com/watch?v=zlm1aajH6gY

Muokkaus 14.9.2021

Gravitaatio voisi johtua myös Casimirin ilmiöstä, jossa ns. Higgsin hiukkanen olisi levyn kaltainen ja nämä levyt muodostaisivat kerroksittaisen kvanttikentän. Kvanttikentässä olisi kerroksia sipulin tapaan ja avaruus kaartuisi näiden kerrosten mukaisesti.

Massalisessa kohteessa on vähemmän vapaata tilaa, jonka seurauksena kentän kerroksissa on vähemmän tilaa virtuaalihiukkasten muodostumiselle, mikä aiheuttaa energiaputouksen, jonka suunta on massan keskipistettä kohden.

Casimirin ilmiö