Sisällysluettelon teko – LibreOffice Writer

Vaikka LibreOfficen ohjesivustolta löytyy ohjeet sisällysluettelon tekoon, niin ainakin minusta ohjeet ovat kovin puutteelliset, joten päätin tehdä paremmat ohjeet.

Koska Sisällysluettelo tehdään viimeisenä toimenpiteenä, niin aluksi on hyvä suorittaa pakotettu sivunvaihto ensimmäisestä sivusta.

Kun pakotettu sivunvaihtom on tehty, niin sitten voidaan tehdä tyhjä sisällysluettelo.

Tyypiksi valitaan tietenkin sisällysluettelo, ja siltten aletaan lisäämään sisältöä sisällysluetteloon maalaamalla haluttu tekstinkohta ja lisäämällä hakemistorerkintä, jonka tyyppi on sisällysluettelo.

Muut hakemistomerkinnät on helppo tehdä maalaamalla haluttu teksti ja päivittämällä kenttä (välissä täytyy tietenkin painaa lisää painiketta)

Kun kaikki hakemistomerkinnät ovat tehty, niin sitten hiiren oikealla sisällysluettelon päällä ja valinta ”Päivitä hakemisto”

Jonka jälkeen sisällysluettelo on valmis.