Pimeä aine

Pimeä aine, tuo mysteerinen elementti, jonka uskotaan muodostavan suuren osan maailmankaikkeuden massasta on siitä veikeää, että sitä ei ole havaittu. Ehkä onkin niin, että pimeää ainetta ei ole olemassa, vaan avaruus muodostuu poistovoiman ja vetovoiman omaavista alueista, ja avuruutta voisi kuvailla vaikka saippuvaahdolla, jossa kuplien sisällä vallitsee poistovoima ja kuplien pinnassa vetovoima.

Toisi sanoen avaruudella olisi kennomainen rakenne, jossa aine olisi kennojen pinnnoissa ja poistovoiman omaavat kennojen keskusalueet olisivat tyhjiä aineesta, koska ainetta ei voi muodostua poistovoimakentässä.

Myös informaatio, kuten valo kulkisi kennojen pintakerroksissa samaan tapaan kuin valo valokuidussa. Luonnollisesti poistovoimakenttää taivuttaa valoa kentästä ulospäin, koska avaruuden kaartuminen on negatiivista.