Perustulokokeilu

Aika yllättävää, että byrokratian vähentäminen lisää ihmisten hyvinvointia.

https://www.kela.fi/perustulokokeilu

Kyselytutkimuksen perusteella perustuloa saaneet kokivat hyvinvointinsa kokeilun päättyessä paremmaksi kuin vertailuryhmään kuuluneet. Perustuloa saaneilla oli vähemmän stressioireita sekä keskittymis- ja terveysongelmia kuin vertailuryhmässä. He myös luottivat vahvemmin tulevaisuuteensa ja yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Tuohon ”ensimmäisenä vuonna ei työllisyysvaikutuksia” syynä varmaan on se, että työpaikkojen määrä ei ole lisääntynyt (siis oikeiden työpaikkojen).

DISC-testi

DISC-testi on varmaan yksi hyödyllisimmistä testeistä, joita on olemassa. Testillä ei mitata sitä, että onko kaikki muumit kanootissa, vaan kyseessä on persoonallisuustesti, jolla testattava henkilö voi tarkastella omia toimintatapojaan ja käyttäytymistä.

DISC-testissä ei siis ole vääriä vastauksia. :)

DISC assessment

2 3

4 7

Jonkin tuntemattoman henkilön testitulos. :D

PS. Kuvat näkyvät suurina, kun kilikkaat kuvaa kahdesti hiirellä.

#############################################################

Muita hauskoja testejä (joita ei pidä ottaa turhan vakavasti). :D
Hauska testi

4